هشتگــ#بـےخیالیـ

 

❀دقت کردم هرچی بی خیالی طی میکنم دنیام بی خیالی میکنه..

شدم یک ارباب رجوع خنگ که نشسته تا پروندش خودبخود و از سر فرصت مراحل اداریشو طی کنه..

فک کنم بااین فرمون بخوام جلو برم دو یا سه سال دیگ حتما شدم یک هیچی موفق..
منبع این نوشته : منبع
خیالی