هشتگــ#بدبختیـ اختیاریــ

نتیجه تفکرچند روزه من  شد..

اینکه این روزها به خاطر مشکلات زیادی که برای مردم بوجود اومده همه پستها و کامنتها شده آه و ناله، عامیانه اش هم بدبختی؛ البته بنده نیز از این نظر مثتثنا نیستم..
منبع این نوشته : منبع
باشه